Eg vil skapa min himmel på jord

Arrangementsinformasjon

"Eg vil skapa min himmel på jord" er et teaterstykke bygd på Julie Næss sitt liv. Julie Næss, jenta som ble født med pukkelrygg og uten armer. Næss kom fra Roan. På tross av sine utfordringer kjempet hun hele livet for handikappedes rettigheter, og fikk i 1946 Kongens fortjenestemedalje i Sølv. Likevel måtte hun forsake mye; den store kjærligheten, barn, ingenting av dette kom til Julie. Kan et liv med et så dystert utgangspunkt være verd å leve?

Regi: Helena Wik

Tekst: Torvald Sund
Komponist: Gunhild Hjertaas
Skuespillere: Helena Wik, Lars Henrik Aarnes

Pianist: Maren Barlien
Tekniker: Jørund Viken

Plakat: Petter Skar

Produksjonen takker våre samarbeidspartnere, uten dere hadde det ikke vært mulig å realisere prosjektet.

Utviklet i samarbeid med Roan Kommune, Trøndelag fylkeskommune, Trondheim kommune, Torstein Erbos fond, FFUK, Fritt ord, Julie Næss fond, Åfjord sparebank, Rørlegger Frits Rikardsen AS, Salmar farming AS avd. Roan, Peter Hepsø Rederi AS, Nærbutikken Sandviksberget, OROS Bjørnør økonomi AS, Roan Maskin AS, Roan Eggpakkeri AS, Matkroken E. Hopstads enke AS, Bessaker Taxi,  Coop Marked avd. Roan, Vågen Aqua AS, Roan Sjøcamping AS

julienæss
egvilskapaminhimmelpåjord
torvaldsund
helenawik
gunhildhjertaas
marenbarlien
roankommune
jørundviken
trøndelagfylkeskommune
trondheimkommune
julienæssfond
torsteinerbosfond
salmarfarmingroan
roanmaskinas
bessakertaxias
ehopstadsenke
roaneggpakkerias
petterhepsørederias
cooproan
nærbutikkensandviksberget
larshenrikaarnes

Ansvarsfraskrivelse

Force Major; alle hendelser som ikke kan kontrolleres av arrangør, fraskriver herved arrangør alt ansvar.

Roan Eggpakkeri AS Kontaktperson Inger Hanne Havik Tlf 72 53 78 67 Mob 918 08 360
Kontakt: 97148915
Telefon: 72577680
Kontaktinfo: 72 57 83 50